< tilbage 01-03-2023 - 14:03

Følgarenti

Undgå at betale uden resultat...

For første gang nogensinde tilbyder Hesselhoej 100% følgaranti til avlerne!


Bliver hoppen ikke drægtig i indeværende bedækningssæson: Tilbyder Hesselhoej at avleren kan få 1. rates beløb til gode til næste bedækningssæson.


Mister hoppen føllet efter 2. rates forfald og frem til termin: Tilbyder Hesselhoej at avleren kan få 2. rates beløb til gode til næste bedækningssæson.


Som avler undgår du, at skulle betale for en bedækning uden resultat. 

 


For mere information, henvises til vores bedækningsbetingelser.
 

< Tilbage