PRISER FOR INSEMINERING

Insemineringspakke: 2000,- kr. + moms
Opstaldningspris pr. dag 160,- kr. + moms
Ud- og indluk på paddoc pr. dag 40,- kr. + moms

Insemineringspakke dækker follikelkontrol/scanning af æggestokke, utensilier og udstyr. Prisen er pr. hoppe og gælder for hele sæsonen 2024.

Eventuelle dyrlægebehandlinger i forbindelse med inseminering, faktureres særskilt fra Højgaard Hestehospital.

Hvis du vælger at lade din hoppe opstalde på Hesselhoej i forbindelse med inseminering sker dette for hoppeejers egen regning og risiko, det vil sige, at Hesselhoej fraskriver sig et hvert ansvar i tilfælde af ulykker, skader eller lign. Hoppeejer er altså fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er dækket af
Hesselhoejs forsikring.

Skulle hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af en dyrlæge, vil Hesselhoej så vidt muligt indhente ejers accept inden dyrlægen tilkaldes. Viser hoppen tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er Hesselhoej, uanset hvad, berettiget til at tilkalde en dyrlæge med henblik på behandling af hoppen, uden ejers forudgående accept. Udgifter hertil afholdes af ejer.