Betalingsbetingelser

OBS! ”Nye avlere” skal være opmærksom på, at hvis hoppen ikke bliver drægtig i 1. insemineringsperiode, kan hoppen insemineres igen, uden at man skal betale endnu en 1. rate. (1. rate er et engangsbeløb). Dette gælder for indeværende bedækningssæson.
Betaling til Hesselhoej.dk ApS foregår via faktura til bankkonto.

Ved opstart med transportsæd skal du betale første del af bedækningen gennem 1. rate. Hvis din hoppe ikke er drægtig efter første brunst, så kan du fortsætte insemineringen i de efterfølgende brunster uden merbetaling efter betaling af 1.rate. Du vil blive faktureret anden del af prisen på bedækningen gennem en 2.rate, som udstedes 70 dage efter sidste inseminering, medmindre der forelægger en negativ drægtighedsattest. Det er hoppeejerens ansvar at forsyne Hesselhoej.dk ApS med en negativ drægtighedsattest fra en dyrlæge. Dermed bærer hoppeejeren bevisbyrden, og uden en negativ drægtighedsattest skal hoppejeren bære omkostningen for 2.rate.

Til alle priser skal lægges pris for bedækningsattest, samt moms. Som udgangspunkt, skal sædbokse returneres.

PRISER FOR INSEMINERING
For hopper, der opstaldes og insemineres på Hesselhoej.dk ApS i sæsonen, er prisen 1.800 kr. + moms.

Prisen dækker follikelkontrol/scanning af æggestokke, utensilier og udstyr. Prisen er pr. hoppe og gælder for hele sæsonen 2023.

Opstaldningspris pr. dag 160,- kr. + moms. Eventuelle dyrlægebehandlinger i forbindelse med inseminering, faktureres særskilt fra Højgaard Hestehospital.

FØRSTE RATE FORFALDER VED FØRSTE INSEMINATION. DER TILBAGEBETALES IKKE HVIS EN HINGST UDGÅR AF SÆSONEN V. F.EKS. SKADER, SYGDOM ELLER SALG, MEN MAN ER VELKOMMEN TIL AT FLYTTE SIN BEDÆKNING TIL EN ANDEN AF HESSELHOEJ.DK APS EGNE HINGSTE UDEN EKSTRA BEREGNING.

Ved for sen betaling kan der ske spærring af indberetningen gennem SEGES. Afkommet kan dermed først blive registret efter betaling af det udestående beløb. Hoppeejeren skal derudover også dække gebyret ved sen indberetning hos SEGES, udgifter og gener der måtte have været v. den udeblivende betaling til Hesselhoej.dk ApS.


Rabatter & gavekort
Der gives rabat på bedækningsprisen som følger:


Ved 2 egne hopper pr. sæson gives 10% rabat på 2. hoppe, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 3 egne hopper pr. sæson gives 15% rabat på 3. hoppe, som fratrækkes på 2. rate.
Ved 4 egne hopper eller mere gives 20% rabat på 4. hoppe, som fratrækkes på 2. rate.

Evt. rabatordninger og gavekort er på betingelser af, at betaling sker rettidig.
I tilfælde af udeblivende betaling, og Hesselhoej.dk ApS er nødsaget til at tilsende betalingspåmindelse eller rykker, frafalder evt. rabatordning/rabataftale.


Følgarenti 2022
Hopper, som starter med, at blive insemineret d.15 juni eller derefter, har mulighed for, at benytte sig af følgarenti.
Det betyder, at skulle hoppen ikke lykkes, at komme i fol i bedækningssæsonen 2022, kan hoppeejer flytte 1. rates pris til bedækningssæsonen 2023.

Evt. rabatordninger og gavekort kan ikke kombineres med følgarenti.


Følgaranti 2023
Som noget helt nyt tilbyder vi nu følgaranti på Hesselhoej!

Følgarentien omfatter de avlere hvis hoppe ikke kommer i fol, eller mister føllet inden fødslen.

Bliver hoppen ikke drægtig i indeværende bedækningssæson: Tilbyder Hesselhoej avleren, at have 1. rates beløb tilgode til næste bedækningssæson.

Mister hoppen føllet efter 2. rates forfald og frem til termin: Tilbyder Hesselhoej avleren at få 2. rates beløb tilgode til næste bedækningssæson.
Bemærk at 2. rate vil være "gratis", men at 1. rate skal betales på ny.

Dermed har man som avler en ekstra sikkerhed, hvis hoppen ikke kommer i fol, eller hvis hoppen skulle miste føllet efter 2. rate er forfaldet.


TILBAGEVIRKENDE KRAFT
Har du benyttet en af Hesselhoejs stationerede hingste i 2022?
kan du nu med fordel benytte dig af følgaranti 2023!!

Det betyder, at hvis hoppen ikke kom i fol eller har mistet føllet inden fødselen, er du omfattet af tilbuddet "følgaranti 2023"

Dog som kunde være opmærksom på, at hvis man har benyttet sig af kampagnepriser, gavekort eller særaftaler, kan det ikke kombineres med Følgarantien. Ydermere følger garantien avleren og ikke hoppen.


Transportsæd

Ønskes hoppen insemineret hjemme, kan kølesæd tilsendes eller afhentes efter nærmere aftale.

Transportsæd kan bestilles:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag mellem kl. 7.30 – 8.30 på telefon (+45) 20770708


FORRETNINGSBETINGELSER FOR TRANSPORTSÆD
Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostningerne og fragt betales af hoppeejer. Ved forsendelse af transportsæd varierer fragtomkostningerne.

Dag til dag levering til adressen: 400,- kr. + moms pr. sæddosis.
Kurérfragtbil (Jylland, Fyn og Sjælland): 500,- kr. + moms pr. sæddosis. Sæden leveres samme dag, som den er tappet.
Afhentning på adressen: 200,- kr + moms pr. sæddosis. Sæden er tappet samme dag.

Prisen er inkl. returnering af sædbokse til afsætningssted.
Køber indestår for at sædleverancen ikke anvendes til videresalg.

EMBRYO TRANSFER:
Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved 1. sædbestilling. Ved succesfuld skylning af flere embryoner, forfalder yderligere en 1. rate og efterfølgende en 2. rate, når rugehoppen er konstateret drægtig på 70 dage. Ved nedfrysning af embryoner forfalder både 1. og 2. rate. Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.

Opstaldning på Hesselhoej

Hvis du vælger at lade din hoppe opstalde på Hesselhoej i forbindelse med inseminering sker dette for hoppeejers egen regning og risiko, det vil sige, at Hesselhoej fraskriver sig et hvert ansvar i tilfælde af ulykker, skader eller lign. Hoppeejer er altså fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er dækket af
Hesselhoejs forsikring.

Skulle hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af en dyrlæge, vil Hesselhoej så vidt muligt indhente ejers accept inden dyrlægen tilkaldes. Viser hoppen tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er Hesselhoej, uanset hvad, berettiget til at tilkalde en dyrlæge med henblik på behandling af hoppen, uden ejers forudgående accept. Udgifter hertil afholdes af ejer.


Mangler og fortrydelsesret

Manglende drægtighed/mangler ved foster/føllet
Manglende drægtighed ved brug af sæd fra Hesselhoej eller eventuelle mangler ved hoppens afkom, medfører ikke, at den anvendte sæd eller insemineringsforsøget er mangelfuldt.

Hesselhoej bærer ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende, både under og efter opstaldningen, insemineringen og drægtigheden.

Rettidig betaling
ved manglende rettidig betaling, forfalder eventuelle rabatordninger, retten til at benytte følgarenti(dette gælder både 1. og 2. rate), samt andre aftaler.

Fortrydelsesret
Eftersom der er tale om en specialordre, gives der ikke 14-dages fortrydelsesret.

Ved en evt. tvist
Skulle der opstå en eventuel tvist, (ved f.eks. en købt bedækning) kan Hesselhoej.dk ApS maks blive gjort ansvarlig for det beløb, som Hesselhoej har faktureret for den købte specialvare.

Ved manglende betaling
Hesselhoej.dk ApS forbeholder sig retten til, at tage ejerskab over resultatet af bedækningen(føllet), ved manglende/udeblivende betaling af bedækning, kurrer, indberetning. Derfor kan føllet ikke sælges til anden side, før Hesselhoej.dk ApS har modtaget betaling for det skyldige beløb. Hesselhoej.dk ApS kan til en hver tid afhente afkommet 6 mdr efter foling og frem(resultatet af bedækningen) uden, at skulle betale yderligere omkostninger til hoppeejer.


Følgaranti
OBS: For at benytte Følgarantien kræver det, at man har overholdt betalingsbetingelserne jvf. vores hjemmeside. Ved manglende rettidig betaling eller udestående til Hesselhoej, frafalder muligheden for benyttelse af Følgarantien.