OBS! ”Nye avlere” skal være opmærksom på, at hvis hoppen ikke bliver drægtig i 1. insemineringsperiode, kan hoppen insemineres igen, uden at man skal betale endnu en 1. rate. (1. rate er et engangsbeløb). Dette gælder for indeværende bedækningssæson.

Bedækningsbetingelser

Manglende drægtighed/mangler ved foster/føllet
Manglende drægtighed ved brug af sæd fra Hesselhoej eller eventuelle mangler ved hoppens afkom, medfører ikke, at den anvendte sæd eller insemineringsforsøget er mangelfuldt.

Hesselhoej bærer ingen risiko eller ansvar for hoppens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende, både under og efter opstaldningen, insemineringen og drægtigheden mm.Forretningsbetingelser for transportsæd
Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostningerne og fragt betales af hoppeejer. Ved forsendelse af transportsæd varierer fragtomkostningerne.

Køber indestår for at sædleverancen ikke anvendes til videresalg.

Betalingsbetingelser

Manglende drægtighed
Ved opstart med transportsæd skal du betale første del af bedækningen gennem 1. rate.

Du vil blive faktureret anden del af prisen på bedækningen gennem en 2.rate, som udstedes 70 dage efter sidste inseminering, medmindre der forelægger en negativ drægtighedsattest fra dyrlægen.

Det er hoppeejerens ansvar, at forsyne Hesselhoej.dk ApS med en negativ drægtighedsattest fra en dyrlæge. Dermed bærer hoppeejeren bevisbyrden, og uden en negativ drægtighedsattest skal hoppejeren bære omkostningen for 2.rate.

Til alle priser tillægges moms.


FØRSTE RATE FORFALDER VED FØRSTE INSEMINATION. DER TILBAGEBETALES IKKE HVIS EN HINGST UDGÅR AF SÆSONEN V. F.EKS. SKADER, SYGDOM ELLER SALG, MEN MAN ER VELKOMMEN TIL AT FLYTTE SIN BEDÆKNING TIL EN ANDEN AF HESSELHOEJ.DK APS EGNE HINGSTE UDEN EKSTRA BEREGNING.

Betaling til Hesselhoej.dk ApS foregår via faktura til bankkonto.

Ved for sen betaling kan der ske spærring af indberetningen gennem SEGES. Afkommet kan dermed først blive registret efter betaling af det udestående beløb. Hoppeejeren skal derudover også dække gebyret ved sen indberetning hos SEGES, udgifter og gener der måtte have været v. den udeblivende betaling til Hesselhoej.dk ApS.

Evt. rabatordninger og gavekort er på betingelser af, at betaling sker rettidig.
I tilfælde af udeblivende betaling, og Hesselhoej.dk ApS er nødsaget til at tilsende betalingspåmindelse eller rykker, frafalder evt. rabatordning/rabataftale.


Følgaranti
OBS: For at benytte Følgarantien kræver det, at man har overholdt betalingsbetingelserne jvf. vores hjemmeside. Ved manglende rettidig betaling eller udestående til Hesselhoej, frafalder muligheden for benyttelse af Følgarantien.

Dog som kunde være opmærksom på, at hvis man har benyttet sig af kampagnepriser, gavekort eller særaftaler, kan det ikke kombineres med Følgarantien. Ydermere følger garantien avleren og ikke hoppen.

Garantien kan ikke byttes, sælges eller vidergives på anden måde. Garantien er et tilbud til avleren, som ikke fik deres hoppe i fol.

Embryo Transfer

Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved 1. sædbestilling. Ved succesfuld skylning af flere embryoner, forfalder yderligere en 1. rate og efterfølgende en 2. rate, når rugehoppen er konstateret drægtig på 70 dage. Ved nedfrysning af embryoner forfalder både 1. og 2. rate. Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.

Mangler og fortrydelsesret

Fortrydelsesret
Eftersom der er tale om en specialordre, gives der ikke 14-dages fortrydelsesret.

Rettidig levering
Ved bortkommende eller manglende levering af sædportioner, er det ikke muligt, at drage Hesselhoej.dk ApS til ansvar eller opkræve erstatning for den gene og økonomiskgene det måtte give hoppeejer.

Ved en evt. tvist
Skulle der opstå en eventuel tvist, (ved f.eks. en købt bedækning) kan Hesselhoej.dk ApS maks blive gjort ansvarlig for det beløb, som Hesselhoej har faktureret for den købte specialvare.

Rettidig betaling
ved manglende rettidig betaling, forfalder eventuelle rabatordninger, retten til at benytte følgaranti(dette gælder både 1. og 2. rate), samt andre aftaler.

Ved manglende betaling
Hesselhoej.dk ApS forbeholder sig retten til, at tage ejerskab over resultatet af bedækningen(føllet), ved manglende/udeblivende betaling af bedækning, kurrer, indberetning. Derfor kan føllet ikke sælges til anden side, før Hesselhoej.dk ApS har modtaget betaling for det skyldige beløb. Hesselhoej.dk ApS kan til en hver tid afhente afkommet 6 mdr efter foling og frem(resultatet af bedækningen) uden, at skulle betale yderligere omkostninger til hoppeejer.